Minkema Helpdesk > ICT Beleid > Gedragsregels computergebruik

Gedragsregels computergebruik

De computers van het Minkema College zijn ingericht om, met zo weinig mogelijk beperkingen, optimaal te kunnen gebruiken.

We rekenen op jullie verantwoordelijkheid bij het gebruik ervan.

Deze gedragsregels voor leerlingen zijn gebaseerd op de algemene regels voor computergebruik op het Minkema College.(zie elders op deze website), en kunnen in voorkomende gevallen worden aangepast.

 • De computers op het Minkema College zijn bestemd voor onderwijsdoeleinden.
 • Onzorgvuldig gebruik van computers en het netwerk (ook Internet) kan ertoe leiden dat je geen toegang meer krijgt tot het netwerk.
 • Je eigen inloggegevens (inlognaam en wachtwoord) mag je nooit aan anderen geven.
 • Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van je eigen inloggegevens.
 • Rondkijken in, verwijderen en wijzigen van andermans bestanden is niet toegestaan.
 • Gebruik van Internet, e-mail, Hyves e.d. en andere middelen van communicatie via computers van het Minkema College met als doel anderen onjuist te behandelen(o.a. pesten, seksuele intimidatie, racisme, discriminatie) is niet toegestaan.
 • Je maakt of gebruikt geen programma's die het netwerk onnodig belasten of vertragen.
 • Onrechtmatig toegang verschaffen tot bestanden en informatie, hacken en pogingen daartoe is niet toegestaan.
 • Merk je dat er beveiligingslekken zijn of zie je fouten in de computerprogramma's, dan meld je dit bij de helpdesk van het Minkema College.
 • Houd je aan de regels. Bij overtreding is de directie gerechtigd maatregelen te treffen. Degene die schade veroorzaakt, moet die vergoeden.
 • Tenslotte : er wordt van je verwacht dat je in alle gevallen die hier niet zijn beschreven staan, handelt in de geest van deze gedragscode.